Вода: використання, вимоги, проблеми

Якість води, що використовується при виконанні ряду процедур, а також в процесі роботи обертового інструменту, здійснює значний вплив на збереження експлуатаційних властивостей.

В процесі обробки інструментів вода виконує різні функції, зокрема:

  • є розчинником очистних агентів та дезінфекційних засобів;
  • розчиняє ряд забруднень;
  • змиває розчини очистних та інших засобів обробки;
  • забезпечує термічну дезінфекцію в процесі машинної обробки;
  • використовується для стерилізації паром.

Експлуатаційні умови визначають необхідність забезпечення належного охолодження матеріалу, що обробляється з допомогою обертового інструменту. При контакті абразиву обертального інструменту з, наприклад, твердими тканинами зуба, за рахунок тертя виділяється значна частина теплової енергії. Для забезпечення надійного охолодження та уникнення негативних наслідків виробники рекомендують при швидкості обертального інструменту понад 1500 об/хв. забезпечувати безперервну подачу охолоджувальної рідини (води) у робочій зоні мінімум 50 мл/хв. (регламентується стандартом ISO 7785-1).

Для цього у більшості обертових інструментів передбачені внутрішні та зовнішні іригаційні канали для подачі охолоджувальної рідини безпосередньо на обертальний інструмент (бор, фрезу, гумку тощо). Особливе значення охолодження має при здійсненні хірургічних чи імплантологічних втручань.

Вода — хороший багатополярний розчинник. В природних умовах завжди містить розчинені речовини (солі, гази). Склад і концентрація речовин, що містяться у воді, відрізняються в залежності від походження і способу її отримання.

Різна якість питної води в залежності від її жорсткості і температури може привести до утворення вапняних відкладень (накипу), які дуже важко видаляються. За певних обставин під відкладеннями може розпочатися процес корозії.

Нашарування відкладень на стінках іригаційних каналів призводить до їх блокування чи забруднення.

Використання жорсткої води для кінцевого ополіскування призводить до утворення кристалічного нальоту, який може негативно вплинути на наступну низькотемпературну стерилізацію.

При випаровуванні води сполуки, що містяться в ній, залишаються у вигляді видимого мінерального осаду. Критичними є, зокрема, розчинені у воді хлориди, які у високих концентраціях можуть викликати пітингову (точкову) корозію. Ймовірність корозійних утворень даного походження зростає за умов підвищення концентрації хлоридів, зростання температури, зниження рівня pH (співвідношення кислотності до лужності води) та пролонгування впливу.

Інші сполуки й елементи, що містяться у воді, також можуть негативно вплинути на стан обертового інструменту. Зокрема досить невисока концентрація силікатів (кремнієвої кислоти), сполук заліза, міді, марганцю викликає коричневе, синє, чорне чи темно-сіре докрашування поверхні інструменту. У цьому випадку мова йде про тонкий наліт.

Наведена нижче таблиця, складена за стандартом EN 13060, встановлює максимальні значення вмісту домішок, а також хіміко-фізичні характеристики конденсатної води та води, що заливається у паровий стерилізатор.

Параметр Вода, що заливається Конденсат
Залишок, що випаровується < 10 мг / л 1 мг / л
Окис кремнію (силікати SiO2) ≤ 1 мг / л ≤ 0,1 мг / л
Залізо ≤ 0,2 мг / л ≤ 0,1 мг / л
Кадмій ≤ 0,005 мг / л
Свинець ≤ 0,05 мг / л
Залишки важких металів ≤ 0,1 мг / л
Хлориди (Cl) ≤ 2 мг / л ≤ 0,1 мг / л
Фосфати (P2O5) ≤ 0,5 мг / л ≤ 0,1 мг / л
Провідність при 20°С ≤ 15 µС / см ≤ 3 µС / см
РН 5-7
Прозорість Безколірна, чиста, без осаду
Жорсткість (твердість) Σ 0,02 ммол / л

Використання задля генерації пару води із домішками, концентрація яких вища від вказаної у таблиці, може суттєво знизити термін служби стерилізатора і призвести до виходу його з ладу.

Оскільки не існує окремих нормативів (вимог) до води для механічної очистки, дезінфекції та ополіскування медичних інструментів, в тому числі наконечників, рекомендується з цією метою застосовувати воду, регламентовану стандартами EN 13060 та EN 285, тобто згідно вимог до води, що використовується у парових стерилізаторах (автоклавах).

Додатково до природних домішок у питній воді іноді присутня іржа. Вона може потрапити у воду із старих трубопроводів. При обробці інструментів іржа відкладається на їх поверхні та може призвести до корозії.

Для оптимізації процесу і досягнення незмінної якості рекомендується на усіх стадіях програми використовувати дистильовану (демінералізовану) воду.

В сучасних умовах стоматологічної клініки очищення води здійснюється наступними методами: